Puchar Opolszczyzny – zawody centralne

2016-08-26

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach, otwarcie zawodów 9:00, rozpoczęcie strzelań 9:30. Zawody otwarte (limit zawodników do 120).

Klasyfikacja indywidualna w klasie powszechnej, mistrzowskiej i Dian. Strzelamy pełny wielobój myśliwski (100%). Sędzia główny zawodów: Kolega Paweł Hetmańczyk. Za organizację zawodów odpowiada Komisja Strzelecka przy NRŁ w Warszawie, Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu. Do zawodów zostanie opracowany regulaminy, który będzie obowiązywały w dniu zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie o czym zostaną poinformowani uczestnicy przy oficjalnym rozpoczęciu imprezy.
Organizator ustala maksymalną liczbę uczestników na 120 osób. Organizator rezerwuje miejsce na liście uczestników tylko tym Kolegom / Koleżankom, którzy do dnia 18 sierpnia 2017 r. (data wpływu na konto ZO PZŁ w Opolu BZ WBK SA. I O / Opole Konto 19 1090 2138 0000 0005 5600 0639 ) dokonają zgłoszenia i wpłaty wpisowego w kwocie 150 zł, z podaniem imienia i nazwiska, klasy, okręgu i nr leg. PZŁ. Pozostali uczestnicy będą zapisywani na liście startowej w kolejności zgłaszania się przed zawodami i w miarę wolnych miejsc na liście startowej. W razie nie uczestniczenia w zawodach wpisowe nie będzie zwracane; istnieje natomiast zamiana startującego w miejsce nieobecnego.
Zawodnik zdobywa tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” jeśli zgłosi pisemnie przed rozpoczęciem zawodów do organizatorów, chęć zdobycia klasy mistrzowskiej i uzyska wynik 425 / 500 pkt. lub lepszy,
Więcej o tych strzelaniach i o innych imprezach strzeleckich na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach w roku 2017 dowiesz się z Terminarza Zawodów Strzeleckich 2017 oraz z Kalendarza Śród Strzeleckich 2017.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"