Puchar KWP w Opolu i Dyrektora RDLP w Katowicach

2016-09-08

Zawody rozgrywane będą na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu Grudzicach, zapisy od 8:00, otwarcie zawodów 9:00, rozpoczęcie strzelań 9:30. Zawody organizacyjne dla KWP w Opolu i ALP RDLP w Katowicach.

Zawody dla pracowników Straży Leśnej i Służby Leśnej reprezentujących 3 osobowe składy nadleśnictw zgrupowanych w RDLP w Katowicach na terenie województwa opolskiego oraz przedstawicieli reprezentujących 3 osobowe składy Komend Powiatowych, KMP i KWP w Opolu zgrupowanych w Garnizonie Opolskim zrzeszonych w PZŁ. Klasyfikacja zespołowa i indywidualna. Strzelamy skrócony wielobój myśliwski (50%). Sędzia główny zawodów: Kolega Jerzy Adamczyk. Za organizację zawodów odpowiada KWP w Opolu, RDLP w Katowicach, Komisja Strzelecka przy ORŁ w Opolu i Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu. Do zawodów zostanie opracowany regulaminy, który będzie obowiązywały w dniu zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie o czym zostaną poinformowani uczestnicy przy oficjalnym rozpoczęciu imprezy.
Więcej o tych strzelaniach i o innych imprezach strzeleckich na strzelnicy ZO PZŁ w Opolu Grudzicach w roku 2017 dowiesz się z Terminarza Zawodów Strzeleckich 2017 oraz z Kalendarza Śród Strzeleckich 2017.

Wróć do działu"Zapowiedzi"