PRZEKAŻ 1 % PODATKU NA FUNDACJĘ KRS 0000319773

2014-01-16

Fundacja Hodowli i Reintrodukcji Zwierząt Dziko Żyjących Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, tel 0-22 55 65 526 fax 0-22 826 33 22 NIP 525-244-58-33, REGON 141710910 nr konta 43 1020 1156 0000 7202 0091 1529

FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH (KRS 0000319773) stanowi własność Polskiego Związku Łowieckiego i posiada status organizacji pożytku publicznego – OPP. Prosimy o wspieranie działań fundacji, która od 2009 roku pomaga kołom łowieckim w realizacji programów zasiedlań obwodów łowieckich zwierzyn drobną.

Fundacja uprawniona jest do otrzymywania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013, zachęcamy zatem do przekazywania pieniędzy w ramach rozliczania podatku, zebrane fundusze pozwolą realizować cele fundacji.

Przekaż 1% podatku na nr KRS 0000319773

Wróć do działu"Aktualności"