Projekt nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie

2014-12-02

Koledzy, po raz kolejny pojawiła się konieczność dostosowania naszej ustawy, Prawa Łowieckiego do zmieniających się warunków otoczenia. Obecnie pragniemy zapoznać kolegów z pełnym tekstem poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie. Niestety konieczność zmian w ustawie Prawo Łowieckie, to także okazja dla wszelkiej maści reformatorów łowiectwa, do podejmowania prób przeforsowania swoich pomysłów i wizji. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przedstawiającą zarówno główne tezy poselskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo Łowieckie, jak i pomysły reformatorów. Od nas Koleżanki i Koledzy zależy w dużej mierze, czy obronimy i udoskonalimy dotychczasowy model łowiectwa, czy też pozwolimy zawłaszczyć łowiectwo wąskiemu gronu reformatorów.

Wróć do działu"Aktualności"