Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras – Popielów (Kolonia Popielowska)

1 maj 2012 r.

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ w Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"