Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

2018-09-01

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, że w dniu 1 września br. w Kałkowie odbędą się Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras. Organizatorem jest Koło Łowieckie „Hubertus” Kałków.

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. Zarządu Okręgowego. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w Polsce.

Wróć do działu"Zapowiedzi"