Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras

2016-05-01

W dniu 1 maja, w Popielowie, odbędą się Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras. Organizatorem imprezy jest KŁ nr 2 „Łoś” w Opolu.

Obsada sędziowska konkursu:

Jan Kierznowski         – sędzia główny

Ryszard Nowicki        – sędzia

Krzysztof Kunicki      – sędzia

Paweł Bocianowski    – sędzia

Grzegorz Litz  - sędzia

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wszelkie informacje zainteresowani otrzymają w biurze tut. ZO PZŁ w Opolu, lub na stronie http://www.zopzl-opole.pl, a terminy imprez kynologicznych znajdują się na stronie internetowej www.pzlow.pl. Zgłoszenia dokonujemy w biurze ZO PZŁ Opole lub na adres e-mail: j.kowalski@pzlow.pl zgodnie ze wzorem druku   który jest do pobrania na stronie http://www.zopzl-opole.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć skan rodowodu bądź informację w zgłoszeniu o rejestracji oddziałowej we właściwym Oddziale Związku Kynologicznego w POLSCE.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"