Posiedzenie Komisji Odwoławczej Oceny Trofeów i Komisji Wyceny Medalowej

31 października 2012

W dniu 31 października odbędzie się posiedzenie Komisji Odwoławczej Oceny Trofeów i Komisji Wyceny Medalowej.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie ZO PZŁ w Opolu w godzinach 15.00 – 18.00. Komisja Odwoławcza dokona rozpatrzenia odwołań myśliwych od ocen składów oceniających Komisji Oceny Trofeów w trakcie jesiennej sesji ocen parostków saren kozłów pozyskanych w sezonie 2012/2013. Komisja Wyceny Medalowej dokona wyceny medalowej najlepszych parostków saren kozłów.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"