Posiedzenie Komisji Odwoławczej Oceny Prawidłowości Odstrzału

2014-11-26

W dniu 26 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Odwoławczej Ocena Prawidłowości Odstrzałów przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Opolu.

Komisja dokona rozpatrzenia odwołań od wyników oceny prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2014/2015 przeprowadzonej w dniach od 6 do 15 października. Komisja będzie pracować od godz. 15:00 do 18:00 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego.
Komisja Odwoławcza dokonuje powtórnej oceny w przypadku rozbieżności pomiędzy oceną składu dokonującego oceny prawidłowości odstrzału a myśliwego, elementów podlegających ocenie: wieku, forma lub masa poroża. Odwołanie od przyznanych punktów żółtych nie przysługują. Odwołanie od przyznanych punktów niebieskich będących następstwem błędnego wpisania klasy wieku na wykazie trofeów podlegających wycenie nie leży w kompetencji Komisji Odwoławczej i kwalifikuje się do postępowania wewnątrz organizacyjnego.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"