Poparcie dla grudniowej nowelizacji Ustawy o Ochronie Przyrody

2017-02-25

Koleżanki i Koledzy! ZO PZŁ w Opolu Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu w imieniu Pana prof. Jana SZYSZKI – Ministra Środowiska, który był organem wnioskującym o dokonanie zmian i nowelizacji zapisów dotyczących ochrony terenów zieleni i zadrzewień w zakresie wycinki drzew i krzewów w Ustawie o Ochronie Przyrody, zwraca się z prośbą do myśliwych i leśników o wyrażenie swojego poparcia dla przyjętych przez Sejm i Senat RP zmian.


Koleżanki i Koledzy! Sejm i Senat Ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach – Poz. 2249 wprowadził zmiany w dwóch obszarach. W Ustawie o Lasach pojawiły się zapisy umożliwiające prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej (stwierdzenie, że do 31 grudnia 2017 został przedłużony okres, w którym uznaje się, iż gospodarka leśna nie narusza zakazów z art. 52 ust. 1 pkt 1–3, 7, 8, 12 i 13 ustawy o ochronie przyrody, o ile jest wykonywana na podstawie planów, które zostały poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko).
W Ustawie o Ochronie Przyrody nastąpiła liberalizacja przepisów regulujących wycinkę drzew i krzewów. W ocenie wielu praktyków to dobre przepisy nie tylko wzmacniające poczucie prawa własności, ale w dłuższej perspektywie czasu przyczyniające się do zwiększenia ilości zielenie w naszym otoczeniu (zniknie obawa przed sadzeniem drzew i krzewów, jako czynnika który zablokuje właścicielowi prawo dysponowania własnością).
Niestety, jednostkowe przypadki nadużycia prawa, nagłośnione przez media, oraz wzmianki o możliwości ponownej zmiany przepisów wywołały swoistą panikę i wzmożone wycinki.
Dlatego apelujemy do osób które podzielają przekonanie o konieczności uszanowania prawa własności, oraz rozumnym podchodzeniu spraw związanych z gospodarowaniem i ochroną terenów zielonych o udzielenie poparcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adresy:

Pamiętajmy, iż walkę ze zmianami przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody prowadzą w ogromnej większości ludzie z organizacji wrogo nastawionych zarówno leśnictwu jak i łowiectwu, traktując te działalności jako przejaw barbarzyństwa i niszczenia natury.

Wróć do działu"Aktualności"