Ponowna ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2016/2017

2016-11-28
W dniu 28 listopada br, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, odbędzie się ponowna ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2016/2017, potocznie określana jako ocena odwoławcza. Ocena odbędzie się w godzinach 15:00÷18:00.

Zgodnie z treścią uchwały NRŁ nr 54/2014 z dnia 16 września 2014r.: w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r.: w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, do ponownej oceny przedłożyć trofea mogą Koledzy, którzy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożą w Zarządzie Okręgowym stosowne wnioski. Termin ten nie jest dodatkowym terminem do oceny dla Kolegów którzy nie dostarczyli trofeów w terminach od 7 do 16 marca.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"