Ponowna ocena prawidłowości odstrzału rogaczy pozyskanych w sezonie 2015/2016

2015-12-7
W dniu 7 grudnia w godzinach od 15:00 do 18:00 w siedzibie ZO PZŁ w Opolu przy ul. Malczewskiego, odbędzie się  ponowna ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – saren rogaczy pozyskanych w sezonie łowieckim 2015/2016. Do ponownej oceny kwalifikują się trofea co do których myśliwy złożył wniosek z uzasadnieniem o ponowną ocenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o nałożonych punktach X lub XX. Nie jest to natomiast dodatkowy termin oceny (dla kolegów którzy nie dostarczyli trofeów w dniach od 5 do 14 października). Pozostałe informacje na temat organizacji ponownej oceny można znaleźć w Komunikacie nr 4 ZO PZŁ w Opolu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"