Ponowna ocena prawidłowości odstrzału jeleni i danieli pozyskanych w sezonie 2015/2016

2016-04-25

W dniu 25 kwietnia, w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, odbędzie się ponowna ocena prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej – jeleni i danieli pozyskanych w sezonie łowieckim 2015/2016, potocznie określana jako ocena odwoławcza.

Zgodnie z treścią uchwały NRŁ nr 54/2014 z dnia 16 września 2014r.: w sprawie zmiany uchwały nr 57/2005 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 22 lutego 2005r.: w sprawie przyjęcia zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierząt łownych w Polsce oraz zasady postępowania przy ocenie prawidłowości odstrzału, do ponownej oceny przedłożyć trofea mogą Koledzy, którzy w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o wynikach oceny złożą w Zarządzie Okręgowym stosowne wnioski. Termin ten nie jest dodatkowym terminem do oceny dla Kolegów którzy nie dostarczyli trofeów w terminach od 7 do 16 marca.

Pozostałe informacje na temat organizacji ponownej oceny można znaleźć w Komunikacie nr 2 /2016 ZO PZŁ w Opolu.

Wróć do działu"Archiwum zapowiedzi"