Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny

Kadencja 2015-2020

Nazwisko i imię

Funkcja

DROZDOWSKI Rafał

Przewodniczący – ORD

WILK Waldemar

Z – ca

SOWA  Janusz

Z – ca

WIDEŁ Szymon

Z –ca

Strony: 1 2 3

<< wstecz