Okręgowa Rada Łowiecka

Kadencja 2010-2015 (skład do 26.09.2013)

Nazwisko i imię Funkcja
WIŚNIEWSKI (†) Waldemar Prezes ORŁ
DZWONNIK Zdzisław Z – ca Prezesa ORŁ
KUŹMIŃSKI Jarosław Sekretarz
ADAMCZYK Jerzy Członek
BIEŃ Jerzy Członek
BOCIANOWSKI Marek Członek
DZIERŻANOWSKI Michał Członek
JAGIEŁŁOWICZ Wojciech Członek
KUCHARKOWSKI Ryszard Członek
OLIWA Walenty Członek
PIĘDZIOCH Jerzy Członek
SIERADZKI Stanisław Członek
SIERŻYŃSKI Jacek Członek
SOKOŁOWSKI Jan Członek
WALISKO Zbigniew Członek

Strony: 1 2 3 4

<< wstecz