Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 „Żubr” w Opolu

Rok założenia: 1952

Założyciele: Czarny, Połóg, Tyl, Zamirski.

Koto utworzono 1 kwietnia 1952 roku przy sztabie 10 Sudeckiej Dywizji Pancernej w Opolu pod nazwą Wojskowe Koto Łowieckie Nr 442. Rozpoczęto ono działalność, prowadząc gospodarkę łowiecką w trzech obwodach: „Kamiennik”, „Nowa Sól”, „Pokosławice”. W 1955 roku dochodzi do zmiany obwodów i koło uzyskuje dzierżawę łowisk „Niemodlin”, „Krapkowice”, „Górki” i „Burgrabice”. W 1958 ze stanu osobowego koła oddziela się grupa myśliwych, która tworzy nowe koło – Wojskowe Koło Łowieckie „Bażant” w Opolu, dzierżawiąc w ramach podziału dwa obwody: „Krapkowice” i „Burgrabice”. Kolejna reorganizacja, do której doszło na przełomie lat 1964/1965, polegała na połączeniu WKŁ Nr 442 z Kołem Łowieckim „Prószków” i zmianie nazwy na „Unia”. W trakcie tej reorganizacji koło weszło w dzierżawę nowych obwodów: obwodu łowieckiego nr 45 „Winów”, obwodu łowieckiego nr 48 „Prószków” i obwodu łowieckiego nr 64 „Lipno”, które po zmianie nazwy na Wojskowe Koło Łowieckie Nr 8 „Żubr” dzierżawi do chwili obecnej. Jest ono największym kołem łowieckim Opolszczyzny i aktualnie liczy 91 członków macierzystych, 8 nie macierzystych i 2 stażystów. Koło szczyci się szczególnie oprawą muzyczną swoich polowań zbiorowych i spotkań towarzyskich. Z inicjatywy Kol. Kol. Zbigniewa Gołucha, Wacka Masłyka, Janusza Stasiaka i Adama Mazguły powstał zespół wiersza i piosenki myśliwskiej „Żubrosie”, który w 1998 roku zajął pierwsze miejsce na Krajowym Konkursie Wiersza, Piosenki i Sygnałów Myśliwskich w Przechlewie. Hymnem koła jest ballada o żubrach, autorstwa Kol. Zbigniewa Gołucha.

Od 22 kwietnia 2001 roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków, koło posiada sztandar symbolizujący godność i honor myśliwych skupionych wokół idei: Bliżej lasu, bliżej pól, bliżej człowieka!

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 45 „Górki”, obwód łowiecki nr 48 „Zimnice Wielkie” i obwód łowiecki 64 „Lipno”, o łącznej powierzchni 14 760 ha, występują jelenie, daniele, dziki, sarny, lisy, borsuki, bażanty (z własnego chowu wolierowego corocznie 200 zasila łowiska polne), kaczki, gęsi, jenoty, a ostatnio szopy pracze. Ta różnorodność zwierzyny łownej to efekt długoletniej pracy hodowlanej, która w ostatnich latach zaowocowała pozyskaniem zwierzyny grubej w liczbie: 200-250 saren, 100-130 jeleni, 390-450 dzików. Z drobnej zwierzyny pozyskuje się około 200 kaczek, 40 gęsi, 50 bażantów oraz 60 drapieżników. O atrakcyjności i zasobności łowisk w zwierzynę świadczy też i to, że w każdym sezonie łowieckim na polowaniach zbiorowych koło gości kilka grup myśliwych z Austrii, Belgii, Szwecji, Francji i Niemiec.

Członkowie koła :Artur Adolf, Józef Bajek, Roman Balzasch, Jerzy Baranowki, Daniel Bernacki, Marcin Bernacki, Zbigniew Bergiel, Buchliński Marcin, Jan Bryczek, Jan Błęka, Franciszek Cebula, Włodzimierz Cichy, Henryk Długosz, Jacek Długosz, Krystian Firlus, Andrzej Freń, Stanisław Gardjew, Antoni Gogolok, Zbigniew Goluch, Gerard Groehl, Piotr Groehl, Artur Grychowski, Zdzisław Hetmańczyk, Witold Hoppek, Dariusz Hutka, Katarzyna Hutka, Marek Janicki, Edward Jankiewicz, Jan Krzywy, Michał Kaczkowski (wice łowczy), Sławomir Karpezo, Piotr Kasperek, Ireneusz Kapuścik, Piotr Kleppert, Reinhold Kleppert, Klick Helmut, Werner Kochanek, Waldemar Kolasa, Józef Kolusz, Adam Kołos (skarbnik), Henryk Koniarski (nie macierzysty), Leszek Koniarski (nie macierzysty), Jan Kornek ks., Jan Kornek (wice łowczy), Teodor Kornek, Wiesław Krzywy, Andrzej Kowalczyk, Arnold Kuc (nie macierzysty), Jan Licznar (sekretarz zarządu koła), Tomasz Licznar, Adam Linkert, Mieczysław Lipiński, Andrzej Litawor, Zygmunt Lochman, Zbigniew Majka (nie macierzysty), Stanisław Małecki, Wacław Masłyk, Marek Masnyk (nie macierzysty), Alojzy Nogosek, Antoni Ostrowski, Rafał Olbryt, Henryk Osiewała, Marek Panusz, Jacek Papuga, Ireneusz Pisarczyk, Juliusz Pisarczyk, Józef Pudełko, Jerzy Paszko, Alojz Reinert (łowczy), Gotfryd Riemer, Olaf Riemer, Patryk Re-inert, Elżbieta Rogala, Marek Siklicki, Ludwik Smandzik, Jan Sokołowski (prezes zarządu koła), Tadeusz Sokołowski, Krzysztof Sowiński (wiceprezes zarządu koła), Aleksander Stateczny, Roman Stryczek, Dariusz Styra, Andrzej Sznajder, Krzysztof Szot, Marcin Szot, Marian Szponder, Władysław Śmiechowski, Ryszard Tarnacki, Bernard Toma (nie macierzysty), Janusz Turek, Edwin Uszyński, Alfred Walec-ko, Jurgen Waletzko, Andrzej Waściński, Jerzy Wilhelm, Szymon Wideł, Franciszek Wilk, Barbara Wlazlik, Adam Wolak, Jan Wolak, Tadeusz Zabiega (nie macierzysty),Józef Zając, Zbigniew Zandecki

Odeszli na wieczne łowy : Gerard Reinert, Gertruda Reinert, Jerzy Hoppek, Jan Litawor, Jan Kornek, Edward Zandecki, Edward Podolańczuk, Edwin Połóg, Józef Nowosielski, Bolesław Dul, Zdzisław Gagatek, Bronisław Rybaczuk, Edward Włodarczyk, Aleksander Rosiński, Jerzy Grzegorzewicz, Andrzej Freń, Alfred Kornek, Ignacy Iwański, Jan Fudala, Konrad Fudala, Jerzy Szyszko, Michał Cupek, Jerzy Makowski.

<< wstecz