Wojskowe Koło Łowieckie Nr 2 Łoś w Nysie

Rok założenia: 1959

Założyciele: Mjr Józef Bohdanowicz, por. Henryk Gancarczyk, sierż. Ryszard Knap, st. sierż. Bogusław Mazguta, mjr Wacław Mierzwiński, ppłk Mieczysław Popowicz, kpt. Henryk Sadłakowski, ppłk Jerzy Sawicki, kpt. Zenon Skulimowski, sierż. Stanisław Westler, ppłk Stanisław Żmijewski.

Koło powstało w styczniu 1959 roku z inicjatywy myśliwych, którzy wskutek przeniesień kadrowych związanych z reorganizacją jednostek wojskowych znaleźli się na terenie garnizonu Nysa. Grupa założycielska rozpoczęła starania o zorganizowanie koła już w 1958 roku. W tym samym roku, po złożeniu egzaminów weryfikacyjnych przed komisją powołaną przez dowódcę Śląskiego Okręgu Wojskowego, złożono stosowne dokumenty w celu zawiązania koła łowieckiego w ramach Wojskowego Związku Łowieckiego, działającego na podstawie obowiązującego wówczas Statutu PZŁ. W styczniu 1959 roku koło wydzierżawiło obwód łowiecki nr 111 „Nowaki” (obecnie obwód łowiecki nr 112) i przyjęło nazwę: Wojskowe Koło Łowieckie Nr 2 „Łoś”. Dzięki prężnej działalności zarządu w 1961 roku wydzierżawiło obwód łowiecki nr 113 „Włodary”. W obwodach tych gospodaruje do dnia dzisiejszego. Kolejne zarządy koła jako priorytet traktowały zagospodarowanie  łowisk  oraz  propagowanie  etycznego  łowiectwa, w tym ochrony przyrody, a także upowszechnianie postaw proekologicznych wśród młodzieży szkolnej ze szkół w miejscowościach położonych w obwodach koła. Zaangażowanie myśliwych zaowocowało wybudowaniem w miejscowości Kubicę domku myśliwskiego z zapleczem rekreacyjnym. Organizowane są tam imprezy dla myśliwych i ich rodzin. Kultywowane są z dużą starannością tradycje i zwyczaje łowieckie. Członkowie i sympatycy koła ufundowali sztandar, który został uroczyście wręczony myśliwym w 2004 roku podczas obchodów 45lecia koła Od kilkunastu lat koło organizuje polowania dewizowe, z których dochód przeznacza na zagospodarowanie łowisk. O bardzo dobrej ich organizacji świadczy m.in. to, że myśliwy z Niemiec, Kol. Bernhard Grimm, od 1992 roku corocznie przyjeżdża na polowanie, za co otrzymał tytuł honorowego członka koła. Obecnie koło liczy 45 członków. 26 spośród nich posiada uprawnienia selekcjonerskie.

Koło dzierżawi obwód łowiecki nr 112 „Nowaki” i obwód łowiecki nr 113 „Włodary”, leżą na ziemi nyskiej i zaliczane są jako polne do drugiej klasy. Urozmaicają je liczne remizy, cieki wodne i małe zbiorniki wodne. Obwód łowiecki nr 112 „Nowaki” ma powierzchnię 5919 ha, w tym 665 ha lasów. Obwód łowiecki nr 113 „Włodary” natomiast to 6731 ha terenu, w tym 1302 ha lasów. W obu dynamicznie rozwija się populacja dzika i sarny, w mniejszym stopniu jelenia. Zwierzyna drobna to lis, borsuk, jenot, kuna, piżmak oraz powolnie odbudowująca się populacje zająca, bażanta i kuropatwy. Występujące w obwodach zbiorniki wodne dają możliwość polowania na ptactwo wodne. Z ciekawostek warto podać, że w okolicy leśniczówki Kubicę gniazduje orzeł bielik.

Członkowie koła: Ryszard Bader (skarbnik), Marek Bader, Michat Bednarski, Jerzy Branka, Edward Cymbalista, Jan Dawidowicz, Edward Długosz, Antoni Dobruk, Pawet Dobruk, Jerzy Furdzik (prezes zarządu kota), Ryszard Gotkowski, Marian Kantyka, Robert Kasperski, Ryszard Kendik, Stefan Kendik, Wit Kisiel (łowczy), Józef Kobienia, Marek Kraśniewski, Tadeusz Kryszczyński, Cezary Kwiecień, Tadeusz Leszko (gospodarz), Andrzej Madejczyk, Marian Madejczyk, Jerzy Minec-ki, Marian Myśliwy, Mariusz Michel, Tadeusz Nowak, Zbigniew Owczarzak, Józef Płachta, Czesław Podborączyński, Paweł Podborączyński, Tomasz Podborączyński, Jan Podpora, Bartłomiej Podpora, Andrzej Smolarczyk, Andrzej Smudziński, Daniel Stachów (sekretarz zarządu koła), Zbigniew Ślęk, Bogusław Świderski, Zygmunt Szajowski, Marek Szewczyk, Jerzy Tazbir, Marek Woleński, Jacek Wróbel, Gabriel Ziółkowski.

Odeszli na wieczne łowy: Józef Bednarski, Jan Knopek, Zbigniew Kubik, Józef Liszowski, Włodzimierz Maslej, Aleksander Wilczek, Jan Włodarski.

<< wstecz