Wojskowe Koło Łowieckie Nr 13 Bażant w Opolu

Rok założenia: 1956

Założyciele: Kazimierz Bosek, Stanisław Kubiak, Władysław Myszka, Władysław Podchalańczuk, Ludwik Ślusarz, Stanisław Tryk, Kazimierz Udziec.

Koło powołane zostało do życia rozkazem dowódcy Alaskiego Okręgu Wojskowego 19 grudnia 1956 roku jako Wojskowe Koło Łowieckie Nr 440, by w pomniejszym czasie przyjąć nazwę „Bażant”. W I Walnym Zebraniu Koła uczestniczyło 12 myśliwych. Kołu przydzielono dwa obwody łowieckie, które dzierżawi do dnia dzisiejszego. W 1972 roku przystąpiono do budowy bażantarni, prowadzonej do 1982 roku. W tym okresie wyhodowano 12 360 sztuk bażantów, które zasiedliły łowiska. W 1995 roku wydzierżawiono trzeci obwód, oznaczony wówczas numerem 28 „Szumirad”. Obecnie koło liczy 56 członków i 5 kandydatów. Organizuje zawody strzeleckie, spotkania z młodzieżą, akcje sadzenia i sprzątania lasu. Co roku, w ramach uroczystych obchodów dnia Św. Huberta patrona myśliwych, odbywają się spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, administracji Lasów Państwowych i rolników. Członkowie koła są aktywni w strukturach PZŁ. Aktualnie jeden jest członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej, jeden Komisji Szkoleniowo Egzaminacyjnej i jeden działa w Komisji Strzelectwa Myśliwskiego ORŁ. Kilkunastu kolegów posiada odznaczenia łowieckie, między innymi Medale Zasługi Łowieckiej oraz medale „Zasłużony dla Łowiectwa Opolszczyzny” W 2006 roku koło obchodziło jubileusz 50lecia działalności. Z tej okazji zorganizowano m.in. uroczysta mszę Świętą w miejscowości Steblów, biesiadę myśliwska, podczas której najbardziej zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie, dyplomy i okolicznościowe upominki. Dla uczczenia złotego jubileuszu ze składek społecznych ufundowano sztandar koła.
Koło dzierżawi trzy obwody łowieckie: obwód łowiecki Nr 28 Szumirad o powierzchni 7100 ha, w tym 5260 ha lasu, obwód łowiecki Nr 95 Dobra o powierzchni 3620 ha, w tym 1610 ha lasu, oraz obwód łowiecki Nr 122 Burgrabice o powierzchnia 4900 ha, w tym 720 ha lasu. W sezonie łowieckim pozyskuje ok. 400 sztuk grubej zwierzyny, w tym ok. 100 jeleni, 160 saren, 140 dzików. Mimo że obecnie koło nie prowadzi już własnej hodowli, to rokrocznie wypuszcza do swoich obwodów 300 bażantów . Według oceny ZO PZŁ oraz administracji Lasów Państwowych koło prowadzi właściwa gospodarkę łowiecka. Wykłada karmę, uprawia pola produkcyjne, poletka łowieckie itp. Wszystkie obwody koła posiadają wystarczająca liczbę urządzeń łowieckich. W 1995 roku do obwodu łowieckiego „Szumirad” introdukowano z powodzeniem 14 danieli.

Członkowie koła: Arkadiusz Adamski, Łukasz Adamski, Mirosław Andrzejewski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Bronisław Bąkowski, Stanisław Brudziński, Michał Berka, Leszek Chliszcz, Bogusław Dwornik, Bernard Gallus, Ernest Gallus, Franciszek Gałosz, Marian Gorecki (łowczy), Marek Gorski, Ryszard Gorski, Ryszard Grzyb (sekretarz zarządu koła), Mirosław Jaskólski, Stanisław Jędrysiak, Jozef Jędrzejek, Franciszek Jędrzejów, Wiesław Kalinowski, Ireneusz Kanicki, Zbigniew Kawałko, Maciej Kopeć, Kazimierz Koryzma, Lucjan Król, Reinhold Kurka, Czesław Malarz, Arkadiusz Mazur, Zbigniew Mucha (podłowczy), Gerard Muszelik, Waldemar Niemira, Aleksander Nosal, Krzysztof Pająk, Czesław Pala (skarbnik), Barbara Pazdroska, Wiesław Pietrzyk, Dariusz Psiuch, Krzysztof Pydych, Paweł Pytko, Andrzej Romanowski, Tadeusz Rynkun, Jacek Sierżyński (prezes zarządu koła), Roman Siwiak, Jerzy Słomka, Waldemar Sommer, Jozef Spychalski, Ryszard Sykuła, Tadeusz Śmigielski, Edward Tymczyszyn, Tadeusz Urbański (przewodniczący Komisji Strzelectwa Myśliwskiego ORŁ), Krzysztof Walczok, Waldemar Wojczyk, Janusz Wojtków, Bogumił Wolny, Szymon Wyrwich.

Odeszli na wieczne łowy: Wincenty Gad (długoletni łowczy), Kazimierz Jankowski, Andrzej Krasicki, Tadeusz Krawczyk, Bolesław Madera, Wilhelm Muszelik, Henryk Noga, Stanisław Pazdroski, Zygmunt Pytko, Zygmunt Rajkowski (długoletni prezes zarządu koła), Eliasz Rusiński (wieloletni sekretarz zarządu koła), Eugeniusz Stefko, Antoni Szlęzak, Jan Woch, Mieczysław Wisz, Andrzej Wójcik.

<< wstecz