Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Turawa

OHZ N-ctwa Turawa jest jednym z pięciu na Opolszczyźnie ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. OHZ N-ctaw Turawa jest zarządzany przez PGL LP Nadleśnictwo Turawa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Ośrodek prowadzi wzorcową gospodarkę łowiecką na terenie dwóch leśnych obwodów: obwodu łowieckiego nr 26 „Tuły” i obwodu łowieckiego nr 30 „Grabice”. Gospodarka łowiecka ukierunkowana jest na zwierzynę grubą. OHZ N-ctwa Turawa oferuje dla myśliwych polowania indywidualne i zbiorowe na zwierzynę drobną i grubą.

 

Co to jest OHZ: Ośrodek Hodowli Zwierzyny, potocznie określany jako OHZ zajmuje się oprócz polowania, również realizacją następujących celów:

  1. prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
  2. prowadzeniem badań naukowych;
  3. odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
  4. hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
  5. hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
  6. prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

<< wstecz