Ośrodek Hodowli Zwierzyny Moszna

OHZ Moszna jest jednym z dwóch na Opolszczyźnie ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonym przez Polski Związek Łowiecki. OHZ Moszna prowadzi wzorową gospodarkę łowiecką na terenie dwóch obwodów polnych, obwodu łowieckiego nr 102 „Moszna i obwodu łowieckiego nr 103 „Ligota Bialska”. Gospodarka łowiecka ukierunkowana jest na zwierzynę drobną. W skali kraju OHZ Moszna słynie z hodowli bardzo dobrej jakości kuropatw do zasiedleń. Dla myśliwych oferuje polowania indywidualne i zbiorowe na zwierzynę drobną i grubą.

 

Co to jest OHZ: Ośrodek Hodowli Zwierzyny, potocznie określany jako OHZ zajmuje się oprócz polowania, również realizacją następujących celów:

  1. prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
  2. prowadzeniem badań naukowych;
  3. odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
  4. hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
  5. hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
  6. prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

<< wstecz