Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lisięcice

OHZ Lisięcice jest jednym z dwóch na Opolszczyźnie ośrodków hodowli zwierzyny prowadzonym przez Polski Związek Łowiecki. OHZ Lisięcice prowadzi wzorową gospodarkę łowiecką na terenie obwodu łowieckiego nr 134 „Pawłowiczki i obwodu łowieckiego nr 136 „Lisięcice”. Gospodarka łowiecka ukierunkowana jest na zwierzynę drobną. W skali kraju OHZ Lisięcice słynie z wolierowej hodowli bażantów, oraz organizacji polowań zbiorowych i indywidualnych w niezwykle malowniczym rejonie Podgórza Wschodnio-Sudeckiego. Mocnymi atutami ośrodka są doskonale wyposażona kwatera myśliwska, dobre jakościowo rogacze, oraz bogata oferta polowań indywidualnych i zbiorowych, zarówno na zwierzynę drobną jak i grubą.

 

Co to jest OHZ: Ośrodek Hodowli Zwierzyny, potocznie określany jako OHZ zajmuje się oprócz polowania, również realizacją następujących celów:

  1. prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa;
  2. prowadzeniem badań naukowych;
  3. odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących;
  4. hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk;
  5. hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych;
  6. prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

 

<< wstecz