Obwód nr 76 „SKOROSZYCE”

Opis granicy obwodu nr 76 „SKOROSZYCE”: od przystanku kolejowego Chróścina Nyska torem kolejowym w kierunku południowym przez Skoroszyce do drogi powiatowej nr 1601 we wsi Pakosławice. Stąd drogą tą w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1664 i dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim przez Rzymiany do drogi powiatowej nr 1663. Od tego miejsca drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1518 we wsi Jaszów. Z Jaszowa drogą tą w kierunku północnym i północno-wschodnim do drogi powiatowej nr 1558 we wsi Bogdanów. Stąd dalej drogą tą w tym samym kierunku do drogi powiatowej nr 1545 w Kobieli, skąd kolejno drogami powiatowymi nr 1545 i 1544 przez Wojnowiczki i Chróścinę do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

<< wstecz