Obwód łowiecki obwodu nr 97 „KRĘPNA”

Opis granicy obwodu nr 97 „KRĘPNA”:od mostu na rzece Odra we wsi Rogów Opolski, w którym autostrada A-4 przecina rzekę Odra, południową stroną autostrady A-4 w kierunku południowo-wschodnim przez miejscowości Krapkowice, Gogolin, Zakrzów, do drogi gminnej łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka, a następnie tą drogą w kierunku południowym do wsi Oleszka. Następnie kolejno drogami powiatowymi nr 1475, 1443 w kierunku południowym do Zdzieszowic, skąd dalej drogą powiatową nr 1808 w kierunku południowo-zachodnim do przeprawy promowej na rzece Odra. Stąd rzeką Odra w kierunku północno-zachodnim do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz