Obwód łowiecki nr 99 „Kórnica”

Opis granicy obwodu nr 99 „Kórnica”: od mostu na rzece Biała we wsi Dobra, rzeką tą w kierunku wschodnim do jej ujścia do rzeki Osobłogi. Dalej rzeką tą do wsi Pietna. Od wsi Pietna w kierunku południowym drogą gminną do drogi powiatowej nr 1810. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez wieś Brożec do wsi Grocholub. Ze wsi Grocholub w kierunku południowo-zachodnim drogą gminną do drogi powiatowej nr 1445 w przysiółku Posiłek, skąd dalej drogą tą na południowy-zachód przez wieś Zabierzów do drogi gminnej prowadzącej do wsi Rozkochów. Stąd drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 1210 we wsi Rozkochów i dalej drogą tą w tym samym kierunku do miasta Głogówek. Stąd w kierunku zachodnim drogą krajową nr 40 do rzeki Osobłogi, a następnie rzeką tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1837. Stąd w kierunku zachodnim drogami powiatowymi nr 1837 i 1269 do drogi gminnej prowadzącej do wsi Pisarzowice. Dalej drogą tą w kierunku północnym do wsi Pisarzowice, skąd dalej drogą powiatową nr 1837 na północny-wschód przez Łowkowice do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz