Obwód łowiecki nr 99 „Kórnica” – opisy archiwalne

Opis granic obwodu nr 99 „KÓRNICA”: od mostu na rzece Biała we wsi Dobra, rzeką tą w kierunku wschodnim do jej ujścia do rzeki Osobłogi. Dalej rzeką tą do wsi Pietna. Od wsi Pietna w kierunku południowym drogą gminną do drogi powiatowej nr 27810. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez wieś Brożec do wsi Grocholub. Ze wsi Grocholub w kierunku południowo-zachodnim drogą gminną do drogi powiatowej nr 27445 w przysiółku Posiłek, skąd dalej drogą tą na południowy-zachód przez wieś Zabierzów do drogi gminnej prowadzącej do wsi Rozkochów. Stąd drogą gminną w kierunku południowo-zachodnim do drogi powiatowej nr 27210 we wsi Rozkochów i dalej drogą tą w tym samym kierunku do miasta Głogówek. Stąd w kierunku zachodnim drogą krajową nr 40 do rzeki Osobłogi, a następnie rzeką tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27837. Stąd w kierunku zachodnim drogami powiatowymi nr 27837 i 27269 do drogi gminnej prowadzącej do wsi Pisarzowice. Dalej drogą tą w kierunku północnym do wsi Pisarzowice, skąd dalej drogą powiatową nr 27837 na północny-wschód przez Łowkowice do punktu wyjścia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr Obwód polny nr 99 „KÓRNICA”: od mostu na rzece Biała we wsi Dobra, rzeką tą w kierunku wschodnim do jej ujścia do rzeki Osobłogi. Dalej rzeką tą do wsi Pietna. Od wsi Pietna w kierunku południowym drogą gminną do drogi powiatowej nr 27810. Dalej drogą tą w kierunku południowym przez wieś Brożec do wsi Grocholub. Ze wsi Grocholub w kierunku zachodnim drogą gminną do drogi powiatowej nr 27445 we wsi Zabierzów, a następnie drogą tą na zachód przez wieś Ćwiercie do drogi powiatowej nr 27210 i drogą tą w kierunku południowo-zachodnim przez wieś Rozkochów do miasta Głogówek. Stąd w kierunku zachodnim drogą krajową nr 40 do rzeki Osobłogi, a następnie rzeką tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27837. Stąd w kierunku zachodnim drogami powiatowymi nr 27837 i 27269 do drogi gminnej prowadzącej do wsi Pisarzowice. Dalej drogą tą w kierunku północnym do wsi Pisarzowice, skąd dalej drogą powiatową nr 27837 na północny-wschód przez Łowkowice do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz