Obwód łowiecki nr 98 „Żużela”

Opis granicy obwodu nr 98 „Żużela”: od mostu na rzece Odra łączącego drogę wojewódzką nr 409 w Krapkowicach rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do ujścia starorzecza Odry przed śluzą w Krępnej. Następnie starorzeczem tym w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Rybarze i drogą tą na zachód do rzeki Stradunia. Rzeką tą w kierunku południowym do drogi polnej prowadzącej do wsi Grocholub. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Grocholub. Od wsi Grocholub w kierunku północnym drogą powiatową nr 1810 przez wieś Brożec do drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 1810 z rzeką Osobłoga i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do rzeki Osobłoga. Dalej w górę rzeki Osobłogi w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Biała i rzeką tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 409 we wsi Dobra. Następnie drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez wieś Stebłów do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz