Obwód łowiecki nr 98 „Żużela”- opisy archiwalne

Opis granic obwodu nr 98 „ŻUŻELA”: od mostu na rzece Odra łączącego drogę wojewódzką nr 409 w Krapkowicach rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do ujścia starorzecza Odry przed śluzą w Krępnej. Następnie starorzeczem tym w kierunku południowym do mostu drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Rybarze i drogą tą na zachód do rzeki Stradunia. Rzeką tą w kierunku południowym do drogi polnej prowadzącej do wsi Grocholub. Stąd drogą tą w kierunku północno-zachodnim do wsi Grocholub. Od wsi Grocholub w kierunku północnym drogą powiatową nr 27810 przez wieś Brożec do drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 27810 z rzeką Osobłoga i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do rzeki Osobłoga. Dalej w górę rzeki Osobłogi w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Biała i rzeką tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 409 we wsi Dobra. Następnie drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez wieś Stebłów do punktu wyjścia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

 

Archiwalny opis granic obwodu nr 98 „ŻUŻELA”: od mostu na rzece Odra łączącego drogę wojewódzką nr 409 w Krapkowicach rzeką Odrą w kierunku południowo-wschodnim do śluzy w Krępnej, a następnie starorzeczem Odry w kierunku południowym do drogi gminnej prowadzącej do przysiółka Rybarze i drogą tą na zachód do rzeki Stradunia. Rzeką tą w kierunku południowym, przez wsie Stradunia, Mechnica i Kamionka do drogi gminnej-dojazdowej do wsi Grocholub. Drogą tą na północny-zachód do wsi Grocholub. Od wsi Grocholub w kierunku północnym drogą powiatową nr 27810 przez wieś Brożec do drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 27810 z rzeką Osobłoga i drogą tą w kierunku północno-zachodnim do rzeki Osobłoga. Dalej w górę rzeki Osobłogi w kierunku zachodnim do ujścia rzeki Biała i rzeką tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 409 we wsi Dobra. Następnie drogą tą w kierunku północno-wschodnim przez wieś Stebłów do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz