Obwód łowiecki nr 96 „SMOLARNIA”

Opis granicy obwodu nr 96 „SMOLARNIA”: od wsi Strzeleczki drogą powiatową nr 1833 w kierunku północnym, a następnie zachodnim przez Ścigów do wsi Racławiczki. Ze wsi Racławiczki drogą gminną w tym samym kierunku do drogi krajowej nr 414 we wsi Chrzelice. Stąd drogą tą na północny-wschód do granicy powiatu opolskiego. Następnie granicą tą w kierunku południowo-wschodnim (duktem leśnym między oddziałami leśnymi nr 150 i 163, wzdłuż oddziałów nr 163, 174, 192, 210, 226, 238) do drogi gminnej Przysiecz-Strzeleczki, drogą tą kierunku południowym przez oddziały leśne nr 63, 75, 76, 77, 78, 89, 90 do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz