Obwód łowiecki nr 96 „SMOLARNIA” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 96 „SMOLARNIA”: od wsi Strzeleczki drogą powiatową nr 27833 w kierunku północnym, a następnie zachodnim przez Ścigów do wsi Racławiczki. Ze wsi Racławiczki drogą gminną w tym samym kierunku przez drogę krajową nr 414 do wsi Chrzelice. Stąd drogą powiatową nr 27232 na północny wschóddo drogi krajowej nr 414 i dalej drogą tą w tym samym kierunku do granicy powiatu opolskiego. Następnie granicą tą w kierunku południowo-wschodnim (duktem leśnym między oddziałami leśnymi nr 150 i 163, wzdłuż oddziałów nr 163, 174, 192, 210, 226, 238, 241) do drogi gminnej Przysiecz-Strzeleczki, drogą tą w kierunku południowym przez oddziały leśne nr 63, 75, 76, 77, 78, 89, 90 do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz