Obwód łowiecki nr 95 „Dobra” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 95 „DOBRA”: z miejscowości Strzeleczki drogą powiatową nr 27833 w kierunku północnym do przysiółka Zbychowice. Stąd drogą gminną i leśną przez oddziały leśne nr 90, 89, 78, 77, 76, 75, 63 do granicy powiatu, następnie granicą powiatu między oddziałami leśnymi nr 241 i 74 wzdłuż oddziałów leśnych nr 241-239 do drogi leśnej biegnącej w kierunku wschodnim. Tą drogą na wschód przez oddziały leśne nr 21, 28, 36, 35, 97-92 do drogi krajowej nr 45 we wsi Gwoździce. Następnie drogą tą w kierunku północnym do autostrady A-4, południową stroną autostrady w kierunku południowo-wschodnim do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku południowym do drogi wojewódzkiej nr 409 w Krapkowicach i dalej drogą tą w kierunku południowo-zachodnim i zachodnim przez Stebłów i Dobrą do wsi Strzeleczki. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz