Obwód łowiecki nr 94 „GÓRAŻDŻE”

Opis granicy obwodu nr 94 „GÓRAŻDŻE”: od mostu na rzece Odra we wsi Rogów Opolski północną stroną autostrady A-4 w kierunku południowo-wschodnim do drogi gminnej łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka. Drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 409 w Ligocie Dolnej, a następnie drogą tą na zachód do drogi powiatowej nr 1809. Stąd drogą tą w kierunku północnym do wsi Siedlec, następnie na zachód drogą gminna Siedlec-Kamień Śląski do ulicy 1-go Maja w Kamieniu Śląskim i ulicą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1817. Dalej droga tą w kierunku zachodnim przez Kamień Śląski do drogi prowadzącej na południe przez lotnisko do wsi Kamionek i drogą tą do Kamionka, skąd następnie drogą powiatową nr 1828, leśną przez oddziały leśne nr 238, 239, 220, 221 i drogami dojazdowymi przez wyrobisko do drogi powiatowej nr 1832 we wsi Górażdże. Dalej drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 423 i dalej w tym samym kierunku drogą gminną do rzeki Odry. Rzeką Odra w kierunku południowym do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz