Obwód łowiecki nr 93 „KOSOROWICE”

Opis granicy obwodu nr 93 „KOSOROWICE” :od skrzyżowania torów kolejowych z drogą gminną Nakło-Kamień Śl. drogą leśną w kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne nr 52, 76 do drogi powiatowej nr 1817 w Kamieniu Śląskim, następnie drogą powiatową nr 1817 przez Kamień Śląski do drogi prowadzącej przez lotnisko do Kamionka. Drogą tą na południe do Kamionka i dalej w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1828, leśną przez oddziały leśne nr 238, 239, 220, 221 i drogami dojazdowymi przez wyrobisko do drogi powiatowej nr 1832 we wsi Górażdże. Stąd drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 423, a następnie drogą gminną w kierunku zachodnim do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku północnym do śluzy we wsi Kąty Opolskie, skąd dalej drogą powiatową nr 1716 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 423 i drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 1712 we wsi Przywory. Następnie drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1750 w Tarnowie Opolskim i tą drogą w tym samym kierunku do Nakła do skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Z Nakła w kierunku południowym drogą gminną do torów kolejowych.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz