Obwód łowiecki nr 93 „KOSOROWICE” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 93 „KOSOROWICE”: od skrzyżowania torów kolejowych z drogą gminną Nakło-Kamień Śl. drogą leśną w kierunku południowo-zachodnim przez oddziały leśne nr 52, 76 do drogi powiatowej nr 27817 w Kamieniu Śląskim, następnie drogą powiatową nr 27817 przez Kamień Śląski do drogi prowadzącej przez lotnisko do Kamionka. Drogą tą na południe do Kamionka i dalej w kierunku zachodnim drogą gminną, leśną (oddziałami leśnymi nr 238, 239, 220, 221) oraz drogami dojazdowymi przez wyrobisko do drogi powiatowej nr 27832 we wsi Górażdże. Stąd drogą tą na zachód do drogi wojewódzkiej nr 423, a następnie drogą gminną w kierunku zachodnim do rzeki Odry. Rzeką Odrą w kierunku północnym do śluzy we wsi Kąty Opolskie, skąd dalej drogą powiatową nr 27716 na wschód do drogi wojewódzkiej nr 423 i drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27712 we wsi Przywory. Następnie drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 27750 w Tarnowie Opolskim i tą drogą w tym samym kierunku do Nakła do skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Z Nakła w kierunku południowym drogą gminną do torów kolejowych. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz