Obwód łowiecki nr 92 „UJAZD”

Opis granicy obwodu nr 92 „UJAZD”: ze wsi Jaryszów drogą gminną Jaryszów–Chechło w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa, a następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do rzeki Kłodnica. Następnie rzeką tą w kierunku zachodnim do miasta Kędzierzyn Koźle – dzielnicy Sławięcice i dalej drogą wojewódzką nr 426 w kierunku północno-zachodnim przez Zalesie Śląskie do drogi powiatowej nr 1440. Następnie kolejno drogą tą oraz drogą powiatową nr 1441 na wschód przez Klucz i Zimną Wódkę do punktu wyjścia we wsi Jaryszów.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz