Obwód łowiecki nr 92 „UJAZD” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 92 „UJAZD”: ze wsi Jaryszów drogą gminną Jaryszów-Chechło w kierunku południowo-wschodnim do granicy województwa, a następnie wzdłuż tej granicy w kierunku południowym do rzeki Kłodnica. Następnie rzeką tą w kierunku zachodnim do miasta Kędzierzyn Koźle – dzielnicy Sławięcice i dalej drogą powiatową nr 27401 w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 27805 we wsi Zalesie Śląskie, skąd dalej drogą tą w kierunku północnym do drogi powiatowej nr 27410. Następnie drogą tą w kierunku wschodnim i dalej północnym do drogi powiatowej nr 27455 i drogą tą na wschód przez Zimną Wódkę oraz drogą powiatową nr 27441 w tym samym kierunku do wsi Jaryszów. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz