Obwód łowiecki nr 91 „GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY”

Opis granicy obwodu nr 91 „GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY”: od węzła na autostradzie A-4 we wsi Olszowa drogą powiatową nr 27805, w kierunku południowym do drogi powiatowej nr 27401 we wsi Zalesie Śląskie i dalej drogą tą w kierunku zachodnim przez Lichynię i Leśnicę do drogi powiatowej nr 27808 w Zdzieszowicach. Drogą tą, a następnie drogą powiatową nr 27443 i 27475 na północ do wsi Oleszka, skąd drogą gminną Oleszka – Ligota Dolna w tym samym kierunku do autostrady A-4. Następnie południową stroną autostrady w kierunku wschodnim do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz