Obwód łowiecki nr 90 „Dolna”

Opis granicy obwodu nr 90 „Dolna”: od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką 426 w mieście Strzelce Opolskie, drogą wojewódzką nr 426 na południe do do węzła na autostradzie A-4 we wsi Olszowa. Następnie północną stroną autostrady w kierunku zachodnim do drogi gminnej łączącej wsie Ligota Dolna i Oleszka i drogą tą w kierunku północnym do drogi wojewódzkiej nr 409 w Ligocie Dolnej. Od tego punktu drogą wojewódzką nr 409 w kierunku wschodnim przez Niwki, Kalinów i Rożniątów do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 i drogą tą do punktu wyjściowego.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz