Obwód łowiecki nr 9 „BRYNICA”

Opis granicy obwodu nr 9 „BRYNICA”: z Wołczyna drogą powiatową nr 1344 na południe do wsi Wąsice skąd rzeką Kluczborska Struga w kierunku zachodnim do drogi stanowiącej granicę powiatu kluczborskiego i namysłowskiego. Drogą tą w kierunku północnym obok Czarnego Stawu do toru kolejowego. Torem kolejowym w kierunku wschodnim przez Wierzbicę Górną do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1344 w mieście Wołczyn.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz