Obwód łowiecki nr 88 „Otmice” – opis archiwalny

Obwód łowiecki nr 88 „Otmice” położony na terenie obrębu Kamień Śląski w Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. Ma on powierzchnię 6398 ha, w tym powierzchnia wyłączona 508 ha, powierzchnia użytkowa łowiska 5890 ha, z czego 3004 ha to lasy. W łowisku dominują bogate siedliska lasu mieszanego świeżego i lasu świeżego stanowiące około 90% powierzchni leśnej. Ciekawostką jest Rezerwat Przyrody „Tęczynów”, gdzie ochronie podlega zbiorowisko roślinne żyznej buczyny niżowej, przechodzące w grąd. W około 150-letnim drzewostanie buczyny storczykowej szczególnej ochronie podlega bogata roślinność zielna, a zwłaszcza: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna i konwalia majowa, wcześniej notowano tu stanowisko buławnika czerwonego. Łowisko wyposażone jest w 20 paśników, 130 lizawek, 140 ambon, 30 wysiadek do polowań metodą szwedzką, 13 podsypów, 2,5-hektarowe poletko żerowe, pasy zaporowe długości 1,2 km. Koło wykłada do niego corocznie ok. 1,2 tony soli, 1 tony karmy objętościowej suchej, 30 ton karmy objętościowej soczystej, 6 ton karmy treściwej. W 2006 roku zakupiło działkę budowlaną położoną w centrum łowiska pod budowę wiaty myśliwskiej. Na terenie łowiska notuje się dobrą populację zwierzyny grubej, która w ostatniej dekadzie znacznie się powiększyła; również wzrosło jej pozyskanie. Wzrost ten osiągnięto dzięki właściwemu zagospodarowania łowiska oraz prawidłowej gospodarce łowiecko-hodowlanej. Rocznie pozyskiwanych jest w nim ok. 68 jeleni, w tym 14 byków; 60 saren, w tym 24 rogacze i około 60 dzików. Od kilkunastu lat w kole nie dokonuje się odstrzału zwierzyny drobnej, z wyjątkiem drapieżników, takich jak lis, jenot, kuna, norka amerykańska. Niestety niedźwiedzi i wilków już nie ma, choć kiedyś bywały. Autor kroniki parafii Kamień Śląski w 1880 roku zapisał: Słynne, przysłowiowo straszne lasy okolicy Kamienia, bo byty to ciemne lasy bukowe, bardzo się zmieniły. Znikły niedźwiedzie i wilki, które jeszcze na początku wieku tuzinami porywały zwierzęta domowe. Ostatniego wilka zabili w 1818 roku hrabia Hiacynt von Strachwitz i jego trzynastoletni syn (też Hiacynt) w dolinie przy drodze do Izbicka.

 

Opis granicy obwodu nr 88 „OTMICE”: od przecięcia drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 27806 we wsi Sucha, drogą powiatową nr 27806 na południe do drogi powiatowej nr 27820 w Szymiszowie i drogą ta na południowy-wschód do drogi wojewódzkiej nr 409 we wsi Rożniątów. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez Kalinów, Niwki do drogi powiatowej nr 27809 we wsi Ligota Dolna i drogą tą w kierunku północnym do wsi Siedlec. Stąd na zachód drogą gminną Siedlec-Kamień Śląski do granicy powiatu strzeleckiego i krapkowickiego. Granicą tą wzdłuż oddziałów leśnych nr 113, 107, 74 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 27817. Stąd duktem leśnym w kierunku zachodnim wzdłuż oddziałów leśnych nr 74 i 51 i drogą gminną na północ przez oddział nr 52 do wsi Nakło. Ze wsi Nakło drogą krajową nr 94 w kierunku południowo-wschodnim do drogi powiatowej we wsi Sucha. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz