Obwód łowiecki nr 85 „JEMIELNICA”

Opis granicy obwodu nr 85 „JEMIELNICA”: od skrzyżowania drogi powiatowej nr 27803 z drogą powiatową nr 27812 we wsi Barut, drogą powiatową nr 27812 w kierunku wschodnim i kolejno południowo-wschodnim do granicy województwa. Stąd dalej w tym samym kierunku drogą łączącą wieś Barut i miasto Toszek do przecięcia się tej drogi z rzeką Świbska Woda i duktu leśnego między oddziałami leśnymi nr 10 i 25. Stąd duktem tym na zachód do linii oddziałowej między oddziałami leśnymi nr 25-26 i linią tą na południe do drogi gminnej prowadzącej do wsi Centawa (przez oddziały leśne nr 44, 59A, 59, 60, 61). Ze wsi Centawa drogą powiatową nr 27802 w kierunku południowym do drogi krajowej nr 94 we wsi Błotnica Strzelecka. Następnie drogą tą w kierunku zachodnim przez Warmątowice do drogi wojewódzkiej nr 426 w mieście Strzelce Opolskie, dalej drogą tą w kierunku północnowschodnim przez Szczepanek i Jemielnicę do drogi powiatowej nr 27803 we wsi Piotrówka. Następnie drogą tą na wschód do drogi powiatowej nr 27812 we wsi Barut. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz