Obwód łowiecki nr 84 „PŁUŻNICA”

Opis granicy obwodu nr 84 „PŁUŻNICA”: od punktu przecięcia duktu leśnego, między oddziałami nr 10 i 25, i rzeki Świbska Woda z drogą łączącą wieś Barut i miasto Toszek, drogą tą w kierunku południowo-wschodnim przez Dąbrówkę i Sarnów, do drogi krajowej nr 94 w mieście Toszek. Następnie drogą tą w kierunku północno-zachodnim do granicy województwa opolskiego i śląskiego i granicą tą oraz kolejno drogą gminną na południe i zachód do toru kolejowego. Torem tym w kierunku północno-zachodnim do drogi powiatowej nr 1802 we wsi Błotnica Strzelecka i dalej drogą tą w kierunku północnym do wsi Centawa. Od tego miejsca drogą gminną w kierunku północno-wschodnim przez Centawę, a następnie drogą leśną przez oddziały leśne nr 61, 60, 59, 59A, 45 i 44 do duktu leśnego między oddziałami nr 43 i 44. Stąd duktem tym na północ między oddziałami nr 43 – 44 i 25 – 26, do styku oddziału nr 10 i 11, skąd na wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz