Obwód łowiecki nr 83 „KADŁUB”

Opis granicy obwodu nr 83 „KADŁUB”: od punktu przecięcia rzeki Mała Panew z drogą powiatową nr 1804 w mieście Kolonowskie, drogą tą w kierunku południowym, przez Staniszcze Wielkie do rzeki Jemielnica we wsi Osiek. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim przez wieś Kadłub do drogi gminnej prowadzącej na południe do wsi Borycz i drogą tą do drogi powiatowej nr 1815. Drogą powiatowa nr 1815 na zachód do Krośnicy, skąd drogą na północ do rzeki Jemielnica, rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do styku z drogą gminną prowadzącą do Krzyżowej Doliny. Drogą tą na północ do drogi powiatową nr 1744 w Krzyżowej Dolinie. Następnie drogą tą około 300m w kierunku zachodnim do drogi leśnej, którą to dalej w kierunku północnym przez oddziały leśne nr 186, 185 do drogi gminnej w Schodni Nowej. Droga gminną na północny-zachód do drogi powiatowej nr 1712 i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Mała Panew w Ozimku. Z Ozimka rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim do mostu na drodze powiatowej nr 1804.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz