Obwód łowiecki nr 83 „KADŁUB” – opis archiwalny

Opis granicy obwodu nr 83 „KADŁUB”: od punktu przecięcia rzeki Mała Panew z drogą powiatową nr 27804 w mieście Kolonowskie, drogą tą w kierunku południowym, przez Staniszcze Wielkie do rzeki Jemielnica we wsi Osiek. Stąd rzeką tą w kierunku zachodnim przez wieś Kadłub do drogi gminnej prowadzącej na południe do wsi Borycz i drogą tą do drogi powiatowej nr 27815. Drogą powiatowa nr 27815 na zachód do Krośnicy, skąd drogą powiatową nr 27713 na północ do rzeki Jemielnica, rzeką tą w kierunku północno-zachodnim do granicy powiatu strzeleckiego i opolskiego i dalej do styku z drogą gminną prowadzącą do Krzyżowej Doliny. Drogą tą na północ do drogi powiatową nr 27744 w Krzyżowej Dolinie. Następnie drogą tą około 300m w kierunku zachodnim do drogi leśnej, którą to dalej w kierunku północnym przez oddziały leśne nr 186, 185 do drogi gminnej w Schodni Nowej. Droga gminną na zachód do drogi powiatowej nr 27212i drogą tą w kierunku północno-wschodnim do rzeki Mała Panew w Ozimku. Z Ozimka rzeką Mała Panew w kierunku wschodnim do mostu na drodze powiatowej nr 27804. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz