Obwód łowiecki nr 82 „Zawadzkie”

Opis granicy obwodu nr 82 „Zawadzkie”:  od punktu przecięcia drogi wojewódzkiej nr 901 z drogą gminną, prowadzącą ze wsi Kielcza do wsi Świbie (droga oznaczona nr ewidencyjnym działki 1187 na mapie ewidencyjnej gruntów gminy Zawadzkie), we wsi Kielcza drogą gminną w kierunku południowym do granicy województwa. Następnie granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 1812, skąd drogą tą na północny-zachód do drogi powiatowej nr 1803 we wsi Barut. Drogą tą w tym samym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 426, dalej drogą powiatową nr 1842 przez wieś Piotrówka kolejno na północny-zachód, a następnie na północ do strumienia (Potok Piotrówka) i strumieniem tym na zachód do drogi powiatowej nr 1804 przed przysiółkiem Kasztal. Drogą tą w kierunku północnym przez Staniszcze Wielkie do rzeki Mała Panew, rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Lublinieckiej w mieście Zawadzkie. Następnie ulicą tą na południowy-zachód do drogi wojewódzkiej nr 901, skąd drogą tą na południowy-wschód do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz