Obwód łowiecki nr 82 „Zawadzkie” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 82 „ZAWADZKIE”: od punktu przecięcia drogi wojewódzkiej nr 901 z drogą gminną, prowadzącą ze wsi Kielcza do wsi Świbie (droga oznaczona nr ewid. działki 1187 na arkuszach nr 2 i 3 mapy ewidencji gruntów gminy Zawadzkie), we wsi Kielcza drogą gminną w kierunku południowym do granicy województwa. Następnie granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27812, skąd drogą tą na północny – zachód do drogi powiatowej nr 27803 we wsi Barut. Drogą tą w tym samym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 426, dalej drogą powiatową nr 27842 przez wieś Piotrówka kolejno na północny – zachód, a następnie na północ do strumienia (Potok Piotrówka) i strumieniem tym na zachód do drogi powiatowej nr 27804 przed przysiółkiem Kasztal. Drogą tą w kierunku północnym przez Staniszcze Wielkie do rzeki Mała Panew, rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim do ulicy Lublinieckiej w mieście Zawadzkie. Następnie ulicą tą na południowy-zachód do drogi wojewódzkiej nr 901, skąd drogą tą na południowy – wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 82 „ZAWADZKIE”: od punktu przecięcia drogi wojewódzkiej nr 901 z drogą gminną, prowadzącą ze wsi Kielcza do wsi Świbie, we wsi Kielcza drogą gminną w kierunku południowym do granicy województwa. Następnie granicą województwa w kierunku zachodnim do drogi powiatowej nr 27812, skąd drogą tą na północny-zachód do drogi powiatowej nr 27803 we wsi Barut. Drogą tą w tym samym kierunku do drogi wojewódzkiej nr 426, dalej drogą powiatową nr 27842 przez wieś Piotrówka kolejno na północny-zachód, a następnie na północ do strumienia (Potok Piotrówka) i strumieniem tym na zachód do drogi powiatowej nr 27804 przed przysiółkiem Kasztal. Drogą tą w kierunku północnym przez Staniszcze Wielkie do rzeki Mała Panew, rzeką tą w kierunku południowo-wschodnim przez Zawadzkie do drogi gminnej i drogą tą na południowy-zachód do drogi wojewódzkiej nr 901 we wsi Żędowice. Stąd drogą tą na południowy-wschód do punktu wyjścia. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz