Obwód łowiecki nr 81 „KIEŁCZA”

Opis granicy obwodu nr 81 „KIEŁCZA”: od punktu przecięcia się granic wsi Kielcza i miejscowości Krupski Młyn z rzeką Mała Panew, granicą województwa w kierunku południowym (tj. drogą leśną pomiędzy oddz. nr 120 i 119) i dalej zachodnim (tj. północną granicą oddz. nr 151, 150, 149) do drogi w Krupskim Młynie, drogą tą na południe (pomiędzy oddz. nr 149/148, 163/162, 175/174) i dalej na południowy-zachód (południową granicą oddz. 174, 175, 176, 177 oraz przez oddziały nr 185A, 186, 187 i zachodnią granicą oddziału nr 192) do granicy województwa i granicą tą w kierunku zachodnim do drogi gminnej Swibie – Kielcza (droga oznaczona nr ewidencji działki 1187 na mapie ewidencyjnej gruntów gminy Zawadzkie). Stąd drogą tą na północ do wsi Kielcza, do drogi wojewódzkiej nr 901, następnie drogą wojewódzką nr 901 w kierunku północno-zachodnim do ul. Lublinieckiej w mieście Zawadzkie. Stąd ulicą tą na północny-wschód do rzeki Mała Panew i dalej rzeką Mała Panew do granicy obrębu Kolonowskie Nadleśnictwo Zawadzkie – tj. oddz. nr 210, a następnie w kierunku wschodnim oraz północnym (południową granica oddz. nr 210, 209, 208, 191 oraz wschodnią granicą oddz. nr 191, 169) do granicy województwa (tj. północnej granicy oddz. 15A obrębu Kielcza). Granicą województwa w kierunku wschodnim (tj. północną granicą oddz. 15A, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 32, 31, 30), a następnie południowym (tj. pomiędzy oddz. 29/30, 64/65, 97/98) przez oddział nr 125 do ogrodzenia Zakładów Chemicznych, ogrodzeniem tym na zachód, następnie na południe i wschód do granicy województwa i granicą tą do rzeki Mała Panew. Rzeką tą punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz