Obwód łowiecki nr 81 „Kiełcza” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 81 „KIELCZA”: od punktu przecięcia się granic wsi Kielcza i miejscowości Krupski Młyn z rzeką Mała Panew, granicą województwa w kierunku południowym (tj. drogą leśną pomiędzy oddz. nr 120 i 119) i dalej zachodnim (tj. północną granicą oddz. nr 151, 150, 149) do drogi w Krupskim Młynie, drogą tą na południe (pomiędzy oddz. nr 149/148, 163/162, 175/174) i dalej na południowy-zachód (południową granicą oddz. 174, 175, 176, 177 oraz przez oddziały nr 185A, 186, 187 i zachodnią granicą oddziału nr 192) do granicy województwa i granicą tą w kierunku zachodnim do drogi gminnej Swibie – Kielcza (droga oznaczona nr ewid. działki 1187 na arkuszach nr 2 i 3 mapy ewidencji gruntów gminy Zawadzkie). Stąd drogą tą na północ do wsi Kielcza, do drogi wojewódzkiej nr 901, następnie drogą wojewódzką nr 901 w kierunku północno-zachodnim do ul. Lublinieckiej w mieście Zawadzkie. Stąd ulicą tą na północny – wschód do rzeki mała Panew i dalej rzeką Mała Panew do granicy obrębu Kolonowskie nadleśnictwa Zawadzkie – tj. oddz. nr 210, a następnie w kierunku wschodnim oraz północnym (południową granicą oddz. nr 210, 209, 208, 191 oraz wschodnią granicą oddz. Nr 191, 169) do granicy województwa (tj. północnej granicy oddz. 15A obrębu Kielcza). Granicą województwa w kierunku wschodnim (tj. północną granicą oddz. 15A, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 32, 31, 30), a następnie południowym (tj. pomiędzy oddz. 29/30, 64/65, 97/98) przez oddział nr 125 do ogrodzenia Zakładów Chemicznych „Nitron”, ogrodzeniem tym na zachód, następnie na południe i wschód do granicy województwa i granicą tą do rzeki Mała Panew. Rzeką tą do punktu wyjścia. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 81 „KIELCZA”
: od punktu przecięcia się granic wsi Kielcza i miejscowości Krupski Młyn z rzeką Mała Panew, granic ą województwa w kierunku południowym (tj. drogą leśną pomiędzy oddz. nr 120 i 119) i dalej zachodnim (tj. północną granic ą oddz. nr 151, 150, 149) do drogi w Krupskim Młynie, drogą tą na południe (pomiędzy oddz. nr 149/148, 163/162, 175/174) i dalej na południowy-zachód (południową granicą oddz. 174, 175, 176, 177 oraz przez oddziały nr 185A, 186, 187 i zachodnią granic ą oddziału nr 192) do drogi gminnej Swibie – Kielcza, stąd drogą tą na północ do wsi Kielcza, a następnie drogą wojewódzką nr 901 w kierunku północno-zachodnim do wsi Żędowice. Stąd drogą gminną na północny-wschód do rzeki mała Panew i dalej rzeką Mała Panew do granicy obrębu Kolonowskie nadleśnictwa Zawadzkie – tj. oddz. nr 210, a następnie w kierunku wschodnim oraz północnym południową granica oddz. Nr 210, 209, 208, 191 oraz wschodnią granicą oddz. nr 191, 169 do granicy województwa (tj. północnej granicy oddz. 15A obrębu Kielcza). Granicą województwa w kierunku wschodnim (tj. północną granicą oddz. 15A, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 32, 31, 30), a następnie południowym (tj. pomiędzy oddz. 29/30, 64/65, 97/98) przez oddział nr 125 do ogrodzenia Zakładów Chemicznych „Nitron”, ogrodzeniem tym na zachód, następnie na południe i wschód do granicy województwa i granicą tą do rzeki Mała Panew. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz