Obwód łowiecki nr 80 „Kolonowskie”

Opis granicy obwodu nr 80 „Kolonowskie”: od punktu przecięcia się granicy gminy Kolonowskie i Dobrodzień z rzeką Mała Panew w mieście Zawadzkie, rzeką Mała Panew w kierunku zachodnim do rzeki Myślina we wsi Staniszcze Małe. Stąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy Kolonowskie, dalej granicą tą na wschód do drogi powiatowej nr 1958, drogą ta na północ do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 40A, skąd linią tą (północna granica oddziału leśnego 40A) w kierunku wschodnim do drogi polnej i dalej drogą tą w tym samym kierunku do toru kolejowego relacji Fosowskie-Myślina i dalej granicą powiatu oleskiego i strzeleckiego w kierunku wsi Kolejka do gospodarstwa agroturystycznego. Drogą gminną przez wieś Kolejka do drogi prowadzącej do wsi Stara Bzinica. Drogą tą w kierunku południowym do przecięcia się z linią oddziałową przebiegającą po południowej stronie oddziałów nr 19 i 20. Linią tą na wschód do rzeki Bziniczka. Rzeką tą na południe do toru kolejowego i dalej wschodnią ścianą lasu przy oddziałach leśnych nr 67 i 130, skąd dalej drogą leśną będącą granicą gminy Kolonowskie i Dobrodzień przez oddziały leśne nr 129, 143, 158, 179, 178, 200, 199 do drogi wojewódzkiej nr 901. Następnie drogą leśną na południowy-zachód przez oddziały leśne nr 214, 213 do rzeki Mała Panew.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz