Obwód łowiecki nr 80 „Kolonowskie” – opis archiwalny

Opis granic obwodu nr 80 „KOLONOWSKIE”: od punktu przecięcia się granicy gminy Kolonowskie i Dobrodzień z rzeką Mała Panew w mieście Zawadzkie, rzeką Mała Panew w kierunku zachodnim do rzeki Myślina we wsi Staniszcze Małe. Stąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy Kolonowskie, dalej granicą tą na wschód, tj. północną granicą oddziałów leśnych nr 42 i 41 (obrębu Kolonowskie nadleśnictwa Zawadzkie) do drogi powiatowej nr 08658, drogą tą na północ do linii oddziałowej oddziału leśnego nr 40A, skąd linią tą (północną granicą oddziału 40A) w kierunku wschodnim do drogi polnej i dalej drogą tą w tym samym kierunku do toru kolejowego relacji Fosowskie -Myślina. Stąd granicą gminy Kolonowskie, (tj. północną granicą oddziałów leśnych nr 39 i 38 do drogi gminnej Myślina – Kolonowskie, następnie drogą tą na północ do północnej granicy oddziału leśnego nr 4 i dalej na wschód przez oddziały leśne nr 4, 3, 2, 1 oraz północną granicą oddziałów nr 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7) do wsi Kolejka. Drogą gminną przez wieś Kolejka do drogi prowadzącej do wsi Stara Bzinica. Drogą tą w kierunku południowym do przecięcia się z linią oddziałową przebiegającą po południowej stronie oddziałów nr 19 i 20. Linią tą na wschód do rzeki Bziniczka. Rzeką tą na południe do toru kolejowego i dalej wschodnią ścianą lasu przy oddziałach leśnych nr 67 i 130, skąd dalej drogą leśną będącą granicą gminy Kolonowskie i Dobrodzień przez oddziały nr 129, 143, 158, 179, 178, 200, 199 do drogi wojewódzkiej nr 901. Następnie drogą leśną na południowy – zachód przez oddziały nr 214, 213 do rzeki Mała Panew. Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr P/3/2002 Wojewody Opolskiego z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie Nr P/14/2001 Wojewody Opolskiego z dnia 13 września 2001r. w sprawie podziału województwa opolskiego.

Archiwalny opis granic obwodu nr 80 „KOLONOWSKIE”: od punktu przecięcia się granicy gminy Kolonowskie i Dobrodzień z rzeką Mała Panew w mieście Zawadzkie, rzeką Mała Panew w kierunku północno-zachodnim do rzeki Myślina we wsi Staniszcze Małe. Stąd rzeką tą w kierunku północno-wschodnim do granicy gminy Kolonowskie, dalej granicą tą na wschód, tj. północną granicą oddziałów leśnych nr 42 i 41 (obrębu Kolonowskie nadleśnictwa Zawadzkie) do drogi powiatowej nr 08658, skąd duktem leśnym w kierunku wschodnim, tj. północną granicą oddziałów leśnych nr 40A i 40 do toru kolejowego i dalej granicą gminy Kolonowskie, (tj. północną granicą oddziałów leśnych nr 39 i 38 do drogi gminnej Myślina – Kolonowskie, następnie drogą tą na północ do północnej granicy oddziału leśnego nr 4 i dalej na wschód przez oddziały leśne nr 4, 3, 2, 1 oraz północną granicą oddziałów nr 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7) do wsi Kolejka. Drogą gminną przez wieś Kolejka do drogi prowadzącej do wsi Stara Bzinica. Drogą tą w kierunku południowym do przecięcia się z linią oddziałową przebiegaj ącą po południowej stronie oddziałów nr 19 i 20. Linią tą na wschód do rzeki Bziniczka. Rzeką tą na południe do toru kolejowego i dalej wschodnią ścianą lasu przy oddziałach leśnych nr 67 i 130, skąd dalej drogą leśną będącą granicą gminy Kolonowskie i Dobrodzień przez oddziały nr 129, 143, 158, 179, 178, 200, 199 do drogi wojewódzkiej nr 901. Następnie drogą leśną na południowy-zachód przez oddziały nr 214, 213 do rzeki Mała Panew. Podstawa prawna: rozporządzenie wojewody opolskiego z dnia 13 września 2001r. Nr P/14/2001 w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 85, poz. 695).

<< wstecz