Obwód łowiecki nr 8 „WIERZBICA”

Opis granicy obwodu  nr 8 „WIERZBICA”: ze wsi Krzywiczyny drogą powiatową nr 1337 na południe do drogi krajowej nr 42 w Wołczynie, drogą tą do torów kolejowych, skąd torem kolejowym w kierunku zachodnim przez Wierzbicę Górną do przecięcia z drogą powiatową nr 1111 prowadzącą ze wsi Wielołęka do wsi Włochy. Drogą tą na północ do Włoch, następnie drogą gminną w kierunku północno-wschodnim oraz wschodnim do Wierzbicy Dolnej. Dalej drogą powiatową nr 1342 do wsi Świniary Wielkie, skąd drogą powiatową nr 1341 ok. 1 km w kierunku południowo-wschodnim i dalej drogą gminną w kierunku wschodnim przez Kolonię Krzywiczyny do punktu wyjścia.

Podstawa prawna: uchwały nr XXII/283/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 30.11.2012, poz. 1632).

Możesz zobaczyć również archiwalny opis granic obwodu >>

<< wstecz